About Us

پیام مدیر عامل

شرکت صبا تامین آفاق با کحادر مدیریتی و کارشناسی با بیش از 20 سال سابقه در زمینه خدمات فنی و مهندسی بازرگانی داخلی و بین المللی در امر تامین و تدارک مواد اولیه و مصرفی، همچنین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع تولیدی، مفتخر است که تا با همکاری شرکای تجاری توانمند داخلی و خارجی و بهره مندی از دفاتر خود در اروپا و امارات، امکان ارائه خدمات مطلوب در شرایط خاص را برای مشتریان عزیز فراهم آورد.

این جانب با قدر شناسی از حسن روابط طرف های تجاری شرکت بازگانی صبا تامین آفاق، و با اعتماد کامل به دور نمای ترسیم شده برای شرکت و با تاکید به اصل تمایز به عنوان ویژؤگی و باور منحصر به فرد، امیدوارم زمینه ی رضایت مندی و اعتماد  با مخاطبین خود که مجموعه عظیم از تولید کنندگان، خریداران داخلی و خارجی، واسطه های تجاری و غیره می باشد را بیش از گذشته فراهم نماییم.

ماموریت ما

ایمنی

ایمنی مهم ترین ارزش های اصلی ما است. این اولین اولویت ما در هر روز کاری است.

مشارکت

مشارکت و حمایت از جامعه در قلب شرکت ما است.

پایداری

تعهد صبا تامین آفاق و پایداری آن اولویت ماست