آگوست 27 2020 0Comment

به روز رسانی قیمت کامودیتی ها

با توجه به قوت گرفتن اخبار مثبت در حوزه تولید واکسن کرونا، امروز نیز شاهد افزایش تقاضا و قیمت کامودیتی ها هستیم.

mahbobi

Write a Reply or Comment